Aurkezpena

KONTZEPTU ESPARRUA 
 
 
2020an, Hirigintzako Topaketekin herritarren eta gaian adituak direnen arteko hausnarketarako gune bat jarri zen abian. Aurten, Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak jarraipena ematea proposatu du, “espazio publikoa eta osasuna”gaia izanen duen jardunaldi bat antolatuta.
Jardunaldiaren asmoa da osasun-langileen eta beste profesional batzuen ikuspegia bizi garen inguruneetan txertatzea, bai hirietan, bai landa-eremuetan, biztanleen osasuna hobetzen laguntze aldera.

Horrela, eztabaidarako eta hausnarketarako esparru bat irekitzea proposatzen du, inguruak espazioetan bizi diren pertsonen osasun fisikoan eta mentalean duen eragina aztertzeko, ingurune gisa ulertuta bizi garen eskala aniztasuna; alegia, etxebizitza, herria nahiz auzo edo hiria. 
Hiri-plangintza, hiri-ekipamenduak eta berdeguneak, pertsonok hirian mugitzeko dugun modua, ingurumen-kalitatea eta baita produktu osasungarrien edo aisialdiko jardueretarako aukera ere, osasuna sortzeko ahalmen handia duten alderdiak dira. Hori guztia, Nafarroako errealitatean dugun hiri- eta landa-eredua kontuan hartuta.
Gaur egun, gero eta gehiago dakigu elementu horiek guztiek nola eragiten dieten alderdi psikosozialei, osasunarekin lotutako jokabideei eta, zuzenean, gure osasun fisikoari eta osasun mentalari. 

Halaber, ezin dugu ahaztu bizi garen inguruneak garrantzi handia duela osasun-arloko gizarte-desberdintasunak erreproduzitzeko edo arintzeko orduan. 
Gure herri eta hirietako hirigintzak erronka askori aurre egin behar die osasuna hobetzeko, eta, zalantzarik gabe, erronka horiei aurre egiteko, nahitaezkoa da sektore instituzionalek, gizarte-eta ekonomia-eragileek elkarrekin jardutea, pertsona guztien osasuna hobetzearen alde egiteko.
HIRI OSASUNTSUA izeneko 2021eko Hirigintza Topaketa hauek gai horien inguruan hausnartzeko gune bat sortu nahi dute. Horretarako, osasun publikoaren eta hirigintzaren arloko adituek hiri “osasuntsuari”buruzko gakoak emanen dizkigute, eta nola egin aurrera hiri horietarantz.